ป้ายทอพื้นธรรมดา (Taffeta woven)

ป้ายทอพื้นธรรมดาหรือทาฟเฟต้าเป็นป้ายทอที่มีราคาที่ถูกที่สุด เนื้อผ้าบางกระด้าง เหมาะกับงานที่มีรายละเอียดไม่มาก หรืองานที่เน้นปริมาณไม่เน้นความสวยงามมากนัก

1 2 3 4 5 6 7