ป้ายอาร์ม (Woven & Embroidered Patch)

ป้ายอาร์มจะมีลักษณะเป็นป้ายทอยกพื้นหรือดามาร์คตัดชิ้นด้วยระบบเลเซอร์ (diecut) สามารถเพิ่มลูกเล่นโดยการรีดกาวด้านหลังป้ายหรือ ปักขอบรอบๆป้ายเพิ่มความสวยงามได้ เหมาะสำหรับงานจำพวกตราเสื้อสโมสร หน่วยงานต่างๆ หรือติดกระเป๋า เป็นต้น เนื่องจากมีกระบวนการ
ผลิตหลายขั้นตอน จึงมีราคาสูง

1 2 3