ป้ายกระดาษ (Hang Tag)

ป้ายกระดาษจะเป็นป้ายที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย หากนำมาติดกับเสื้อผ้าร่วมกับป้ายลาเบลอื่น ก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าได้ป้ายกระดาษจะมีเนื้อแกรมหลายประเภท โดยเราสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวป้ายโดยการนำไปเคลือบUV เพื่อให้เกิดความมันเงา หรือเคลือบลามิเนตเพื่อให้ตัวป้ายเกิดความด้านได้ ราคาขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย

1 2 3 4 5