ป้ายหนัง (Leather Patches)

ป้ายหนังจะเป็นป้ายที่มีความเหนียว ฉีกขาดได้ยาก นิยมนำมาติดกับเครื่องหนัง กางเกงยีนส์ แจ็คเก็ต หรือกระเป๋า เนื่องจากปัจจุบันป้ายหนังแท้จะมีราคาค่อนข้างแพง ผู้คนจึงหันมานิยมป้ายหนังเทียมที่มีราคาย่อมเยาว์กว่าเช่น ป้ายปะเก็น ป้ายPVC ป้ายPU แทน ราคาจัดอยู่ในระดับปานกลาง
ไปจนถึงสูงขึ้นอยู่กับเกรดหนัง

1 2 3 4 5 6 7