ป้ายทอยกพื้น (Taffeta with double weave)

ป้ายทอยกพื้นจะมีความละเอียดกว่าป้ายทอพื้นธรรมดา โดยลักษณะการทอจะเป็นการทอที่เพิ่มฝีเข็มขึ้นอีก๑ขั้น เพื่อให้เนื้องานดูมีลักษณะนูนๆขึ้นมาราคาปานกลาง

1 2 3 4 5 6 7